Mijnschoolteam genereert drie typen teamoverzichten om leraren met elkaar te vergelijken. Met Mijnschoolteam werk je longitudinaal. Je legt op vaste momenten op dezelfde manier observaties vast. Daardoor kun je de ontwikkeling van de leraren en het team in de tijd zien en ook de afwijkingen van de verwachtingen signaleren.

screen6

Teamoverzicht bekwaamheidseisen en MST-competenties
Het eerste teamoverzicht geeft de gemiddelde scores van alle leraren bij de drie bekwaamheidseisen en de vijf MST-competenties.

screen3

 

Het teamoverzicht is altijd actueel, omdat steeds de laatst gegeven scores worden opgenomen. Daarom verandert het teamoverzicht na ieder groepsbezoek. De gemiddelde scores worden weergegeven in rood (score onder de norm) of groen (score boven de norm). Je kunt snel zien welke leraar goed functioneert en welke leraar extra ondersteuning nodig heeft.

Teamoverzicht functioneren collega’s
Het tweede teamoverzicht laat zien hoe de leraren functioneren ten opzichte van elkaar. Het is immers mogelijk dat een leraar die voldoende scores heeft in teamoverzicht 1, matig presteert als je hem/haar vergelijkt met de andere leraren. Concreet: als je een 7 voor wiskunde haalt, lijkt dat prima, totdat je hoort dat alle andere studenten een 9 hebben gehaald. De kleuren maken de positie van een leraar duidelijk:
I = blauw (25% best scorende leraren)
II = groen
III = oranje
IV = rood (25% minst scorende leraren)
screen4

 

Je kunt dus direct zien in welke categorie een leraar valt en daar acties op zetten. Leraren van het type I kunt u wellicht benutten omdat ze een bepaalde kwaliteit hebben; leraren in de categorie IV hebben vrijwel zeker ondersteuning nodig.

Teamoverzicht met suggesties en adviezen
Het derde teamoverzicht geeft de gemiddelde scores van de leraren en de relatieve positie in het team in één overzicht. Hier wordt ook aangegeven per leraar: volgen van het reguliere traject, extra ondersteuning of versnellen.screen5