In het Leraarrapport worden de criteria die je hebt gescoord tijdens jouw observaties nader uitgewerkt waardoor je precies kunt zien hoe de ontwikkeling van een leraar verloopt.

screen9

 

Je volgt de ontwikkeling van de leraar in de tijd: de scores van jouw observaties (kijkwijzers) zie je in de rapporten naast elkaar. Daardoor wordt het mogelijk om de progressie van een leraar in beeld te brengen.

Als je de scores van een leraar noteert, genereert Mijnschoolteam automatisch een leraarrapport (een rapportage). Het rapport bestaat in de eerste plaats uit de kijkwijzer en de behaalde scores. De gegeven scores bij de diverse groepsbezoeken worden naast elkaar afgedrukt, waardoor je snel zicht heeft op de ontwikkeling van een leraar. Het geeft een overzicht van de ontwikkeling van een leraar aan de hand van maximaal zes groepsbezoeken, bijvoorbeeld door verschillende functionarissen (directeur, IB’er).

screen10

 

De kijkwijzer genereert naast de scores de actiepunten voor een leraar, de punten waar hij/zij aan kan (gaan) werken. De scores in de kijkwijzer leiden tot gemiddelde scores voor de categorie├źn startbekwaam, basisbekwaam, vakbekwaam, pedagogisch handelen, didactisch handelen, differentiatie, klassenmanagement en tijd. Vanzelfsprekend krijg je ook gemiddelde scores voor de bekwaamheidseisen en de competenties.

screen11