In het Leraarrapport worden de criteria die u heeft gescoord tijdens uw observaties nader uitgewerkt waardoor u precies kunt zien hoe de ontwikkeling van een leraar verloopt.

screen9

 

U volgt de ontwikkeling van de leraar in de tijd: de scores van uw observaties (kijkwijzers) ziet u in de rapporten naast elkaar. Daardoor wordt het mogelijk om de progressie van een leraar in beeld te brengen.

Als u de scores van een leraar noteert, genereert Mijnschoolteam automatisch een leraarrapport (een rapportage). Het rapport bestaat in de eerste plaats uit de kijkwijzer en de behaalde scores. De gegeven scores bij de diverse groepsbezoeken worden naast elkaar afgedrukt, waardoor u snel zicht heeft op de ontwikkeling van een leraar. Het geeft een overzicht van de ontwikkeling van een leraar aan de hand van maximaal zes groepsbezoeken, bijvoorbeeld door verschillende functionarissen (directeur, IB’er).

screen10

 

De kijkwijzer genereert naast de scores de actiepunten voor een leraar, de punten waar hij/zij aan kan (gaan) werken. De scores in de kijkwijzer leiden tot gemiddelde scores voor de categorieën startbekwaam, basisbekwaam, vakbekwaam, pedagogisch handelen, didactisch handelen, differentiatie, klassenmanagement en tijd. Vanzelfsprekend krijgt u ook gemiddelde scores voor de bekwaamheidseisen en de competenties.

screen11