Het inzetten van het observatie-instrument Mijnschoolteam

Het scoren van de leraar vindt plaats in de groep waar zij les aan geeft. Vooraf moeten er een aantal duidelijke afspraken gemaakt worden met de leraar over de les die geobserveerd wordt:

 • Geef een taal- of rekenles (naar keuze) van drie kwartier
 • Bereidt de les schriftelijk voor en leg de voorbereiding klaar voor de observator
 • De voorbereiding expliciteert de doelen en de ‘loop’ van de les, met daarbij ook de ‘tijden’
 • Begin de les niet voordat de observator aanwezig is
 • Zorg voor een kop en een staart; rond de les dus ook af binnen de gegeven tijd (drie kwartier)
 • Zorg dat de leraar weet wat er geobserveerd wordt
 • Zorg dat de leraar weet hoe er gescoord wordt:

screen2

 

 • De observator observeert een les en scoort de leraar. Dit kan digitaal met een smartphone, een tablet of een laptop, maar er kan ook eerst gebruik worden gemaakt van een print (de kijkwijzer kan gedownload worden). De scores worden dan later ingevoerd in Mijnschoolteam.Richtlijnen voor het scoren zijn:
 • De observator neemt plaats achterin de groep achter een tafeltje
 • De observator stelt zich onopvallend op
 • De observator scoort de observatielijst, bepaalt actiepunten en noteert opmerkingen (zie het voorbeeld)
 • De observator scoort het criterium als er bepaald gedrag zichtbaar is