Mijnschoolteam is een observatie-instrument (met gevalideerde criteria) om uw leraren te observeren in hun groep. Mijnschoolteam functioneert als een leraar-volg-systeem, omdat de scores van de verschillende observaties naast elkaar worden gepresenteerd in één rapport. U krijgt daardoor maximaal zicht op de ontwikkeling van uw leraren. De rapportages (met uitslagen, grafieken, notities, foto’s, ontwikkelsuggesties en actiepunten) kunt u gebruiken bij de gesprekkencyclus. Met behulp van Mijnschoolteam kunt u vaststellen of een leraar start-, basis- of vakbekwaam is en krijgt u advies voor bijvoorbeeld het volgen van een versneld traject, of om extra ondersteuning te geven aan een leraar.

Mijnschoolteam geeft u een beeld van de kwaliteit van die ene leraar, maar ook van uw team als geheel. Op basis van de uitslagen per leraar genereert het systeem een aantal teamoverzichten. Deze geven bijvoorbeeld de gemiddelde scores voor de bekwaamheidseisen, maar ook de gemiddelde scores voor een vijftal competenties. Uniek is het overzicht met met de relatieve posities van de leraren in het team. Welke leraren zijn excellent, welke goed, welke leraren functioneren voldoende en welke matig of onvoldoende? Alle teamoverzichten kunt u (ook) gebruiken om schoolbeleid vast te stellen.

Mijnschoolteam bestaat uit de volgende onderdelen:

Leraardossier

screen1

 

U bouwt een leraardossier op dat bestaat uit losse opmerkingen, observaties (op basis van bekwaamheidseisen en competenties), vragen, foto’s en filmpjes. Bekijk alle mogelijkheden…

Leraarrapport

screen11

 

In het Leraarrapport volgt u de ontwikkeling van de leraar in de tijd. Lees verder…

Drie teamoverzichten

screen6

Met de teamoverzichten kunt u de ontwikkeling van het team goed volgen. Bekijk de verschillende overzichten…