Hoe krijgt u met een teamoverzicht de kwaliteiten van uw onderwijsteam in beeld? In de maand juni biedt Uitgeverij Koninklijke Van Gorcum een gratis seminar van een dagdeel aan waarmee u hiermee aan de slag gaat.
Het seminar is bedoeld voor schoolleiders en directieleden uit het primair onderwijs en wordt aangeboden in verschillende regio’s. Om de seminar optimaal te gebruiken, kunt u een casus aanleveren. Met deze casus gaan we dan aan de slag. Kortom, een praktische seminar gericht op uw organisatie.

Hoe meld ik me aan en wat is er nodig?
U kunt zich aanmelden via onderwijsadviseur Marco Sombroek. Voor het seminar is een ruimte met internetverbinding en per deelnemer een pc/laptop nodig. Koninklijke Van Gorcum zorgt voor de rest. De seminar wordt kosteloos verzorgd. Datum en tijd bepalen we in overleg, het is prettig als u een aantal data in uw aanmelding doorgeeft.